انواع پرده ب//ک//ار//ت دختران

Hymen and Virgin
در مدخل واژن (مهبل) و ابتدای مجرای تناسلی زنانه پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که دارای اشکال آناتومیک مختلفی است ..
انواع مهم آن عبارتند از :
1- پرده بکارت بدون منفذ
2 - پرده بکارت مثلثی
3 - پرده بکارت نوع حلقوی(قابل اتساع و غیرقابل اتساع)
4 - پرده بکارت نوع هلالی
5 - پرده بکارت نوع پل دار(دو تکه)
6 - پرده بکارت نوع غربالی
7 - پرده بکارت نوع زبانه دار
8 - پرده بکارت نوع دندانه دار
9 - عدم وجود پرده بکارت به طور طبیعی
10 - پرده بکارت بسیار سخت و سفتپرده بکارت و دختر باکره


Hymen and Virgin
در مدخل واژن (مهبل) و ابتدای مجرای تناسلی زنانه پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که دارای اشکال آناتومیک مختلفی است ..
انواع مهم آن عبارتند از :
1- پرده بکارت بدون منفذ
2 - پرده بکارت مثلثی
3 - پرده بکارت نوع حلقوی(قابل اتساع و غیرقابل اتساع)
4 - پرده بکارت نوع هلالی
5 - پرده بکارت نوع پل دار(دو تکه)
6 - پرده بکارت نوع غربالی
7 - پرده بکارت نوع زبانه دار
8 - پرده بکارت نوع دندانه دار
9 - عدم وجود پرده بکارت به طور طبیعی
10 - پرده بکارت بسیار سخت و سفتپرده بکارت و دختر باکره
Hymen and Virgin
در مدخل واژن (مهبل) و ابتدای مجرای تناسلی زنانه پرده ای لطیف و مخاطی از جنس بافت پوشاننده مجرا وجود دارد که دارای اشکال آناتومیک مختلفی است ..
انواع مهم آن عبارتند از :
 پرده بکارت بدون منفذ
پرده بکارت مثلثی
 پرده بکارت نوع حلقوی(قابل اتساع و غیرقابل اتساع)
 پرده بکارت نوع هلالی
 پرده بکارت نوع پل دار(دو تکه)
 پرده بکارت نوع غربالی
 پرده بکارت نوع زبانه دار
 پرده بکارت نوع دندانه دار
 عدم وجود پرده بکارت به طور طبیعی
- پرده بکارت بسیار سخت و سفت
در مواردی ممکن است پرده بکارت فاقد سوراخ باشد . این عارضه علائمی ندارد ولی در دوران بلوغ که به علت شروع عادت ماهیانه ،خونریزی ماهیانه سبب تجمع خون و ترشحات در مهبل و بروز درد و علائمی دیگر خواهد شد لازم است پرده بکارت با مجوز قضائی و صدور گواهی لازم برای بیمار برداشته شود.
شایع ترین نوع پرده بکارت ، مثلثی است که در 50 تا 60% دختران دیده می شود.
مسئله ساز ترین نوع پرده بکارت نوع حلقوی است.
پرده های بکارت حلقوی دو نوعند : 1)قابل اتساع 2)غیرقابل اتساع
انواع پرده های بکارت حلقوی غیرقابل اتساع در حین اولین دخول آلت تناسلی مردانه پاره شده و مانند سایر انواع هستند اما انواع حلقوی قابل اتساع علیرغم دخول ممکنست پاره نشده و برای مرد این تصور را ایجاد کنند که همسر او باکره نبوده است.این توهم سبب مراجعه مکرر زوجین جوان به پزشکی قانونی است که با یک معاینه سطحی و توضیحات لازم رفع خواهد شد.در عین حال در لبه پرده بکارت حلقوی قابل اتساع می توان علائم سائیدگی خفیف یا خونمردگی را مشاهده کرد.
پارگی پرده بکارت
پارگی پرده بکارت هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد و ممکن است به هر شکل و اندازه و در هر جهتی از پرده بکارت ایجاد شود. در پرده بکارت نوع حلقوی معمولا 4 تا 5 پارگی شعاعی شکل بوجود می آید و انواع هلالی دو پارگی در طرفین پیدا می کنند.
پارگی ها معمولا از کناره آزاد پرده بکارت شروع شده و تا جدار واژن کشیده می شوند. در مواردی که سن دختر کم بوده و دستگاه تناسلی زنانه رشد کافی نداشته باشد ممکن است پارگی در واژن و سایر نواحی تناسلی نیز ایجاد شود.
خون پرده بکارت
معمولا پس از پارگی پرده بکارت خونریزی کم و بیش شدیدی ایجاد می شود.لازم است این خون را از خون قاعدگی تمیز دهیم.خون قاعدگی دارای فیبرینوژن کمتر است، لذا دیرترلخته شده و سلول های واژینال در آن بسیار زیاد است در حالی که خون حاصل از پرده بکارت سریعتر لخته شده و حاوی مقادیر کمی سلول واژینال است.
لبه های پارگی جدید در پرده بکارت معمولا زخمی و قرمز رنگ بوده و آثار خون لخته شده در آن مشاهده می شود.بعد از حدود یک هفته لبه های بریدگی از مخاطی مشابه مخاط پرده پوشیده شده و بعد از حدود دو هفته لبه های زخم نسبتا گرفته می شوند. نکته مهم این است که لبه های پارگی چون آزاد هستند و به هم اتصال ندارند هیچ وقت به هم جوش نمی خورند و اگر دو تکه پارگی به هم دوخته شوند محل ترمیم به صورت یک اسکار برجسته روشن مشخص خواهد شد.