چرا مردها بی احساس می شوند؟

بیشتر مردهایی که استرس زیادی دارند در خود فرو‌می‌روند ، سکوت می‌کنند و بی‌احساس می‌شوند تا دشواری های ی خود را به گونه ای نابود کنند...

مرد برای مبارزه با استرس به این نیاز دارد که خود را از معرکه کنار بکشد و زمانی را به تنهایی بگذراند. این رفتار نیروی مردانه ی او را زیاد و تقویت می‌کند. پس این زمان ها موقع مناسبی برای رسیدگی به واکنش‌های عاطفی و احساسی بین شما نیست.

بیشتر مردها در برخورد با استرس ابتدا با احساسات خود قطع رابطه می‌کنند تا بتوانند به طور عینی و منطقی با مسئله پیش آمده برخورد کنند.


زن‌‌ها از این رفتار مردها به هراس می‌افتند زیرا اگر قرار باشد زنی با احساسات خود قطع ارتباط کند باید به قدری ناراحت باشد که بخواهد کسی را رد کند اما این موضوع در مورد مردها برعکس است.

مرد توانایی آن را دارد که در لحظه‌ای در خود فرو برود و سکوت اختیار کند به همین شکل می‌تواند در لحظه‌ای از این حال خارج شود.هنگامی کهمردها متعادل‌تر می‌شوند برای آن ها گفتگو درباره ی این‌که از چه موضوعی ناراحت بودند ساده‌تر می‌شود.

وقتی مرد از دنیای سکوت و تنهایی بازمی‌گردد ممکن است حرفی برای گفتن نداشته باشد زیرا ممکن است به این نتیجه برسد که دلیل و موضوعی برای ناراحت شدن وجود ندارد.

در بیشتر موارد وقتی مرد از سکوت و تنهایی بیرون می‌شود و می‌گوید که همه چیز خوب و عالی است ، بهتر است همسرش به این گفته او اطمینان کند و در شرایط آرام قرار بگیرد.

زن‌ها را درک کــنید
هنگامی که مرد ، زمان کافی برای درک کردن احساسات و نیازهای همسرش صرف نمی‌کند ، زن به سادگی سردرگم می‌شود و امکان این‌که واکنشی تند و بی‌تناسب نشان دهد ، افزایش می‌یابد.

هنگامی که زنی احساسات خود را با شوهرش در میان می‌گذارد اگر شوهر به حالت انفعالی به گفته های او گوش فرا دهد و امیدوار باقی بماند که به زودی حرف‌های زنش تمام خواهد شد ، روی او اثر می‌گذارد و بر ابهامات یا ناراحتی‌هایش می‌افزاید.

وقتی زن‌ها تصمیم می‌گیرند مانند مردها رفتار کنند و به منطق بیش از احساسات خود بها بدهند ، گیج و سردرگم می‌شوند. به خصوص اگر قرار باشد زیر فشاری برای تصمیم‌گیری باشند.

معمولا وقتی زنی سردرگم است، می‌خواهد تصمیمی بگیرد در این زمان او بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد و باید آرام بگیرد و احساساتش را مرور کند.

در این زمان است که می‌تواند به راحتی تصمیم بگیرد. وقتی مردی برای درک کردن زنش به حرف‌های او گوش می‌دهد خود به خود متعادل‌تر می‌شود و زن زمانی متعادل‌تر می‌شود که بتواند حرف‌ها و احساساتش را بازگوید و این تنها زمانی میسر است که مردها بتوانند زبان زن‌ها را بیاموزند و زن‌ها هم به روشی سخن بگویند که مردها میل به شنیدن داشته باشند.